Ontwerp een vergelijkbare site met WordPress.com
Aan de slag

Op naar een democratisch socialistisch perspectief: verklaring naar aanleiding van ontwikkelingen in de SP

Een diverse groep kritische (ex-)SP’ers uit heel Nederland heeft onderstaande verklaring opgesteld, waaronder wij, De Socialisten (voorheen SP-fractie Zaanstad). Zie ook www.socialisten.org.

Wij geloven in de kracht van SP’ers. Wij geloven in socialisme van onderop, waarin we aan de slag gaan met de beste ideeën uit de samenleving. Daarom roepen wij alle geroyeerde leden én alle socialisten die solidariteit met hen voelen op om zich te verenigen. Wij nodigen iedereen uit om met ons mee te denken over hoe wij vorm kunnen geven aan onze idealen in een tijd waarin ons dat door een autoritair partijbestuur onmogelijk wordt gemaakt.

Door nood gedwongen bundelen wij de krachten om lokale initiatieven vorm te geven, waarmee we de strijdbare beginselen van de SP voortzetten. Initiatieven die gedragen zullen worden door betrokken socialisten uit onze steden en de verbinding opzoekt met sociale bewegingen. Het uitgangspunt blijft hetzelfde: vóór een democratisch socialistisch perspectief. We hebben een wereld te winnen en de wereld heeft een sterke socialistische beweging nodig.

Wij zijn SP’ers. Socialisten die zich jarenlang vol trots keihard hebben ingezet voor de strijd voor rechtvaardigheid in Nederland, de wereld en voor de partij. Deze strijd voerden wij op straat, in de raad en samen met tal van activistische bewegingen. De laatste jaren zagen wij echter met lede ogen aan hoe de problemen in onze eigen partij zich opstapelden. Geleidelijk schoof de SP steeds verder op naar rechts. We moesten strikter worden op migratiebeleid en tegelijkertijd meer dan ooit open staan voor mogelijke regeringsdeelname met rechtse partijen als de VVD. Waar een socialistische partij een bondgenoot moet zijn van sociale bewegingen, werden we links ingehaald door bewegingen als Black Lives Matter, de klimaatbeweging en de vakbond. De SP stond stil in haar analyses en werd steeds minder relevant.

Groepen kritische leden die deze ontwikkelingen ter discussie stelden en ideeën aandroegen om de partij weer te laten groeien in ledental en relevantie, werd verteld om maar “ergens anders te gaan voetballen”. De partij kampt met een serieus democratisch tekort en een verziekte bestuurscultuur. De afgelopen jaren werden waardevolle partijgenoten bewust buiten belangrijke posities gehouden. Daarna werden individuele leden gedemoniseerd en met spookverhalen eruit geknikkerd, toen de hele jongerenorganisatie en vervolgens werden hele afdelingen geschorst als de lokale ledendemocratie anders besloot dan het partijbestuur wenste. Terwijl de SP juist de partij is die schermt met haar menselijke gezicht en pleit voor een sociale en democratische samenleving.

De strijd voor socialisme voeren we binnen de énige socialistische partij in Nederland. Maar de recentelijke ontwikkelingen maken dit voor ons moeilijker. Elk serieus kritisch geluid wordt de partij uitgewerkt met bureaucratische trucjes, alle kandidaten voor het nieuwe partijbestuur met een andere visie zijn geroyeerd. De recente schorsing van de verkozen afdelingsbesturen van de Utrechtse en Rotterdamse afdeling vormen de druppel. Het partijbestuur heeft de aanval ingezet tegen het socialisme in deze steden. Dat kunnen wij niet accepteren. De mensen die hun woning uit zijn gezet in de Tweebosbuurt in Rotterdam en Utrechters die knokken voor hogere lonen kunnen een sterke socialistische partij simpelweg niet missen. Voor deze strijd hebben we alle socialisten nodig. Alleen samen kunnen we een sterke socialistische beweging bouwen.

Blijf niet mokkend aan de kant staan, stel een daad en toon je moed. Laat je woede hand in hand gaan, met het goede dat je doet!
Een mens is meer (Karel Glastra van Loon)

Deze verklaring is ondertekend door:

SP Amsterdam
David Schreuders, raadslid
Juan Lovera, fractiemedewerker
Diyar Jassim, fractiemedewerker
Ivar Kracht, lid afdelingsbestuur
Luc Wiegers, lid afdelingsbestuur
Niels van Leenen, lid afdelingsbestuur
Carlos van Eck, voormalig lid afdelingsbestuur
Sara Murawski, initiatiefnemer SPvoorROOD
Niels Jongerius

SP Rotterdam
Aart van Zevenbergen, fractievoorzitter
Taylan Cicek, raadslid
Arno van der Veen, lijsttrekker
Tijs Hardam, afdelingsvoorzitter
Gwildor Sok, lid afdelingsbestuur
Lotte van der Horst, lid afdelingsbestuur
Mark de Bokx, lid afdelingsbestuur
Mel Marcik, lid afdelingsbestuur
Sanja Dzal, lid afdelingsbestuur
Senad Delić, lid afdelingsbestuur

SP Utrecht
Michel Eggermont, statenlid
Floris Boudens, lijsttrekker
Gus Ootjers, oud organisatiesecretaris
Agata Troost, lid afdelingsbestuur
Janne van den Bosch, lid afdelingsbestuur 
Julia van der Burg, lid afdelingsbestuur

De Socialisten (voorheen SP Zaanstad)
Patrick Zoomermeijer, fractievoorzitter
Roland van Braam, raadslid
Evert Hartog, raadslid
Willem Croese, oprichter en oud afdelingsvoorzitter
Recai Varli
Vincent Wetselaar

SP Wageningen en Ede
Yare Calis, afdelingsvoorzitter
Moomin Ait-Imchi, fractievoorzitter
Michel Verbeek, organisatiesecretaris
Dennis Kuiters, lid afdelingsbestuur
Johan Meulen, lid afdelingsbestuur

SP Assen
Bas Ananias, raadslid
Joke Prescher, organisatiesecretaris
Gonny van der Laan, lid afdelingsbestuur

Werkgroep Socialisten West-Brabant
Ahmet Evyapan
Bram Jumelet
Floris Jacobus Rot
René Spiegels 
Roel Bartelink
Yuri Roza

ROOD, Socialistische jongeren
Ties van den Boogaard, interim-voorzitter
Jelle Mars, penningmeester
Arina Amma, algemeen bestuurslid
Jules Maximus, algemeen bestuurslid
Olaf Kemerink, algemeen bestuurslid
Robin de Rooij, algemeen bestuurslid
Bart Hartog, contactpersoon Amsterdam
Basten Jager, contactpersoon Utrecht
Cees Bood, contactpersoon Zwolle
Davey Essers, contactpersoon Nijmegen
Dirk Smit, contactpersoon Leeuwarden
Ken Hesselink, contactpersoon Groningen
Niels Otterman, contactpersoon Arnhem

En verder:
Cem Lacin, oud Tweede Kamerlid, Schiedam
Emil Jacobs, voormalig voorzitter SP Sittard-Geleen
Frans van der Zanden, oud organisatiesecretaris Helmond
Geert van Schaik, oud deelraadslid Amsterdam-West
Gerard Bosman, voormalig lid afdelingsbestuur Weert
Jan Preuter, oud raadslid Dronten
Johan Kwisthout, oud-fractievoorzitter Breda
Jos Lagerburg, voormalig lid afdelingsbestuur Zwolle
Roelf Turksema, organisatiesecretaris Westerkwartier
Tristan Oostrom, bestuurslid West-Friesland
Willy Lourenssen, oud raadslid Raalte
Geugie Hoogeveen

Lees meer:

Landelijke SP-top royeert fractievoorzitter Zaanse SP, SP-fractie aangeslagen maar solidair

Interview Patrick Zoomermeijer en Roland van Braam op ZaanTV

Advertentie
%d bloggers liken dit: