Ontwerp een vergelijkbare site met WordPress.com
Aan de slag

Waarom moet Zaanstad 6 miljoen bijspringen bij netwerkbeheerder Alliander?

Bijdrage in het Zaans Beraad door socialistisch raadslid Roland van Braam op 18 november 2021:

Energiebedrijf Alliander is al vaker in opspraak gekomen over hun beloningsbeleid. Daartegen is al verschillende keren actiegevoerd, zowel bij Alliander als bij Provinciale Staten.

Door een maas in de Wet Normering Topinkomens weet de top van het publieke bedrijf zichzelf al een aantal jaren flink te verrijken. Tegelijkertijd zijn er verschillende onderdelen van het bedrijf die stevig verlies hebben geleden.

En anderzijds kreeg een vertrokken topman in 2017 nog ruim een half miljoen mee.

De socialisten zou eerder willen laten onderzoeken of je Alliander niet beter kan verkopen. Want Alliander hield zich niet alleen bezig bij het beheer van de elektriciteitsnetwerken, maar richtte ook commerciële bv’s op die elektriciteit leveren. Een overheidsbedrijf dat werkt met publieksgeld, hoort zich niet bezig te houden met commerciële activiteiten.

In 2018 werkte er minimaal 35 mensen die meer verdienen dan een minister en gaf toen zijn zelfs zijn topman een forse loonsverhoging. En het ging niet alleen om bestuurders en directeuren, maar ook om gewone medewerkers en een adviseur.

In het jaarverslag 2020 van Alliander valt te lezen dat de Wet Normering Topinkomens, die grenzen stelt aan de bezoldiging van topfunctionarissen in de (semi) publieke sector, is niet op Aliander van toepassing.

in geval van beëindiging van de arbeidsovereenkomst van de leden van de Raad van Bestuur door de vennootschap en anders dan om dringende reden, is het beleid dat een lid van de Raad van Bestuur maximaal recht heeft op een beëindigingsvergoeding van een bruto jaarsalaris.

Wij vinden dit gegraai met gemeenschapsgeld verwerpelijk!

We zijn als socialisten voor de energietransitie, al vinden wij wel dat dit gebaseerd moet zijn op klimaatrechtvaardigheid. Dus niet alleen hobby’s voor wie dat kan betalen zoals Teslasubsidies en ondertussen hoge stookkosten door tochtige schimmelwoningen voor wie de pech heeft in de verkeerde buurt te wonen.

En ja, de energietransitie kost geld, dat snappen wij.

Maar waar dit verzoek om 6 miljoen bij te lappen vandaan komt, is De Socialisten niet geheel duidelijk. Want er staat in het voorstel dat Alliander er financieel goed voor staat, winst maakt en dividend uitkeert. Of betekent deze zin uit het voorstel dat Alliander op termijn verlies gaat draaien? Ik citeer: “De investeringen die gedaan moeten worden zijn hoger dan dat de baten
die ontvangen worden door Alliander uit de tarieven.“ Graag horen we hier het antwoord van de wethouder op.

Ook zijn we niet verplicht om die 6 miljoen te investeren. Dan verwaterd ons aandeel als eigenaar van bijna 1% naar ongeveer 0.9%, maar dat betekent nog steeds dat onze stem van Zaanstad in beide gevallen voor minder dan één van de honderd telt: een klein en verwaarloosbaar verschil.

En ja, het dividend voor Zaanstad daalt van 900.000 tot 810.000 per jaar, maar dat verschil van 90.000 valt in het niet tegen de investering die we nu zouden doen: het zou ruim 63 jaar duren voor we dat geld hebben terugverdiend, áls dat al lukt! (5.700.000 gedeeld door 90.000 = 63,33)

Kortom: de noodzaak en het nut van deze investering lijkt ons onduidelijk, en in andere deelnemende gemeentes zal men dezelfde vraag hebben. Wat we wél weten is dat de schuldenlast van Zaanstad, die toch al enorm is – een half miljard euro – toeneemt met 1% naar 114%.

Advertentie

Eén opmerking over 'Waarom moet Zaanstad 6 miljoen bijspringen bij netwerkbeheerder Alliander?'

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: