Ontwerp een vergelijkbare site met WordPress.com
Aan de slag

Evert Hartog licht zijn opzegging bij de SP toe

Nadat Patrick Zoomermeijer is geroyeerd door het landelijk SP bestuur heb ik mijn onvrede geuit middels een mail naar de partijvoorzitter van de SP Jannie Visscher en de secretaris Arnout Hoekstra. Zij hebben mij uitgenodigd voor een gesprek op het hoofdkantoor van de SP in Amersfoort. De partijvoorzitter, aangevuld door de partijsecretaris hebben mij daar het standpunt van het bestuur uitgelegd.

In de statuten van de SP staat dat er geen dubbellidmaatschappen van politieke partijen toegestaan zijn. Op basis van deze regel zijn tientallen mensen geroyeerd waaronder Patrick Zoomermeijer.

Er was al enige tijd angst binnen het bestuur dat de partij zou zijn geïnfiltreerd door mensen met een communistische inslag binnen het Communistisch Platform en Marxistisch Forum. Communisten zouden de SP van binnenuit willen overnemen. Deze infiltratie was het meest zichtbaar bij de jongerenafdeling ROOD. Een jaar geleden is het bestuur van Rood opnieuw gekozen. Daarbij zijn aanhangers van het Communistisch Platform gekozen als voorzitter en lid van het bestuur.

De reactie van de SP was om ROOD te kwalificeren als aparte politieke partij. Daarmee was gelijktijdig lidmaatschap van ROOD en SP niet meer toegestaan en werd ROOD afgestoten als jongeren afdeling van de SP. Leden van ROOD moesten kiezen voor de SP of ROOD. Het conflict liep verder op.

Tijdens de partijraad in september werd een motie ingediend door een lid van de afdeling Weert met een betaalde functie binnen de landelijke SP. De motie (een niet dwingend voorstel van de leden aan het bestuur) vroeg om Communistisch Platform en Marxistisch Forum naast Rood ook te kenmerken als politieke partij, en leden van ROOD, MF en CP actief op te sporen om ze te kunnen royeren. Tot op heden werden moties en amendementen altijd positief of negatief geadviseerd en beargumenteerd door het bestuur.

Nu gebeurde dat niet. De motie werd neutraal voorgelegd aan de leden en een kleine meerderheid van de leden stemde voor een motie die niet kan, want ROOD, MF en CP zijn geen politieke partij. Zo ontstond er voor even een heksenjacht op (vermeende) leden van een van deze drie groepen, totdat zelfs het bestuur wel in moest zien dat een heksenjacht een heilloze weg is om leden te royeren.

Communistisch platform en Marxistisch Forum hebben geen partijstructuur. Het is niet mogelijk om daar lid van te zijn, wel is er een soort van bestuur bij het Communistisch Platform. Marxistisch Forum is een overleg groep binnen de SP waar ook leden van het CP aan mee doen.

Het lijkt er op dat er een truc is toegepast om andersdenkende leden kwijt te raken door groepen binnen de SP tot politieke partij te verklaren. Dat is een onverkwikkelijke gang van zaken.

Patrick Zoomermeijer had zich met een aantal geestverwanten die ook binnen het Marxistisch Forum actief waren op legitieme gronden en geheel volgens de regels van de Partij, kandidaat gesteld voor een bestuursfunctie bij de landelijke SP. Hij heeft dat eerder gedaan en is enige tijd lid geweest van het bestuur. Van deze mensen wilde het SP bestuur af. Doordat zij hun nek hebben uitgestoken en zichtbaar waren als onderdeel van een gespreksgroep met de naam Marxistisch Forum was er een argument om deze mensen te royeren volgens het bestuur. Na het royement, dat zonder hoor en wederhoor is toegepast, was de Zaanse SP fractie onthoofd en heeft Roland van Braam zijn SP lidmaatschap opgezegd.

Ik hecht aan hoor en wederhoor. Daarom ben ik het gesprek aangegaan met het landelijk bestuur. Helaas heeft dat geen nieuwe inzichten opgeleverd. Ik zat in een lastig parket en kon geen beslissing nemen zonder schade aan te brengen. Als eenpitter verdergaan bij de SP, zodat de Zaanse raad nog meer versnipperd raakt, of afscheid nemen van de SP en mij aansluiten bij “de Socialisten” waarmee ik oude banden door moest snijden en veel verdriet zou veroorzaken bij mensen waar ik lang goed mee heb samengewerkt. Allebei niet goed.

Uiteindelijk heb ik de knoop doorgehakt. Ik wil deze raadsperiode afronden met dezelfde mensen als waar ik die mee ben begonnen in 2018. Ik sta niet toe dat de fractie door amateuristisch landelijk bestuur wordt onthoofd en dat de Zaanse politiek verder versnipperd. Op 10 november heb ik, bij een algemene ledenvergadering van de Zaanse afdeling, met veel pijn en emotie afscheid genomen van de SP.

De chaos woekert ondertussen voort bij de SP in een aantal grote steden van het land. Democratische waarden zijn aangetast, solidariteit is onder druk komen te staan en menselijke waardigheid was soms ver te zoeken. De treurige teloorgang van een partij die het land hard nodig heeft. Het is pijnlijk, treurig en slecht voor heel het land.

Evert Hartog, socialistisch raadslid. Assendelft, woensdag 11 november 2021.

Lees meer:

Landelijke SP-top royeert fractievoorzitter Zaanse SP, SP-fractie aangeslagen maar solidair

Interview Patrick Zoomermeijer en Roland van Braam op ZaanTV

Advertentie

2 gedachten over “Evert Hartog licht zijn opzegging bij de SP toe

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: